Названі найщасливіші країни

З тих пір, коли в 2012 році ООН оголосила 20 березня Міжнародним днем ??щастя, дослідний центр Колумбійського університету зайнявся складанням рейтингу країн світу за їхньою здатністю забезпечити своїм жителям максимально щасливе життя. ООН публікує ці дані в Щорічному Всесвітній доповіді про щастя (The World Happiness Report).

Скласти перелік найбільш щасливих держав набагато складніше, ніж розташувати їх по будь-якому іншому (економічному, політичному, демографічному і т.д.) критерієм. Наприклад, світовий рейтинг найбагатших країн складається за рівнем загальнонаціонального багатства. Очолюють його регіони з великими запасами нафти і газу. А що роблять країни з високим рівнем ВВП на душу населення для того, щоб забезпечити благополуччя своїх громадян? Адже в більшості своїй люди хочуть не стільки жити в багатстві, скільки бути здоровими і щасливими.

Як виміряти щастя

За загальним правилом, для складання ранжування за рівнем щастя для кожної країни-учасниці дослідження визначається якийсь індекс. Розраховується він за сукупністю трьох загальноприйнятих в методиках міждержавного порівняння показників.

  1. Загальний добробут нації та екологічну обстановку в країні відображає Міжнародний індекс щастя (Happy Planet Index). Аналізуючи суб’єктивні судження, виявлені в ході різних опитувань, визначають ступінь задоволеності людей своїм життям. За середньою тривалістю життя в регіоні обчислюється фактор довголіття. Показник під назвою «екологічний слід» держави визначає ступінь впливу на середовище проживання. 
  2. Розмір ВВП на душу населення (індекс GDP). Валовий національний продукт (Gross Domestic Product) характеризує багатство країни. Ринкова вартість всіх готових товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави, як для власного споживання, так і для накопичення та експорту – один з головних макроекономічних оціночних критеріїв в світі.
  3. Індекс людського розвитку (Human Development Index), скорочено ІЛР (HDI). Це комбінований показник основних характеристик людського потенціалу. Якість життя в країні оцінюється за трьома факторами: стан здоров’я нації і рівень смертності в регіоні; грамотність і освіченість; середня прибутковість і купівельна спроможність населення.

Таким чином, в розрахунок індексу щастя входять не тільки об’єктивні показники (такі, як ВВП, екологічний слід і ІЛР), а й суб’єктивна оцінка – ступінь задоволеності людей своїм життям.

Учасники дослідження на рівень щастя порівнюються з державою, яка має найнижчі національні середні значення для всіх використовуваних в розрахунку ключових змінних. Це гіпотетична країна, яка називається «Антиутопія». Кожен фактор оцінюється за 10-ти бальною шкалою. Потім на підставі розрахунків виводиться індекс щастя. Значення показника для найщасливіших країн – більше 7. У замикаючих рейтинг індекс щастя коливається в районі 2-3 одиниць.

Критерії, що використовуються при визначенні рівня щастя

Підходи до розуміння того, що таке щасливе життя, досить численні і різноманітні, тому що саме поняття «щастя» не має однозначного трактування.
Існує більше 1000 критеріїв, що застосовуються для вимірювання ступеня задоволеності життям. Їх використовують при складанні різних шкал, що дозволяють максимально точно оцінити суб’єктивне відчуття одержуваного від життя задоволення. Але як би там не було, є два неодмінних аспекту, закладені в розрахунок показника «щастя»:

  • бажання людини прожити довге і повноцінне життя в процвітаючій державі;
  • ?прагнення кожної поважаючої себе країни зробити все можливе для забезпечення своїм громадянам умов для комфортної життєдіяльності. 

Методики, які використовують наукові та дослідні центри, що становлять списки благополучних країн, з плином часу трохи змінилися. Раніше індикаторами були основні економічні показники, які є об’єктивними характеристиками успішного і стійкого розвитку суспільства. Останнім часом акцент робиться на вимір суб’єктивних оцінок добробуту людей на основі даних ними оцінок рівня і якості життя. Так, рейтинг країн за рівнем щастя – 2018 складений з аналізу наступних показників стану суспільства.

  1. Рівень ВВП на душу населення; раціональність використання ресурсів; мінімізація завдається навколишньому середовищу шкоди; середня тривалість здорового життя громадян; гарантія зайнятості працездатного населення і рівень безробіття; інфляція і процентні ставки; забезпечення заходів соціальної підтримки для тих, хто її потребує і ін. Це об’єктивні показники того, наскільки ефективно держава піклується про своїх громадян.
  2. Суб’єктивну оцінку добробуту країни формують на основі аналізу відгуків проживають в ній людей, які вказують ті чи інші причини для радості і занепокоєння. Враховується думка опитуваних щодо корумпованості державних структур і бізнесу; наявності політичних прав і громадянських свобод; рівня злочинності та власної безпеки; доступності медицини і освіти і т.д. Рівень щастя людини визначається і по різним непрямими показниками. Тут важливі ступінь довіри до органів влади і до своїх співгромадян, відчуття спокою і впевненості в завтрашньому дні, особиста свобода в прийнятті життєво важливих рішень, сімейна стабільність, участь в добродійності і т.д.  

Про щасливих і не щасливих країнах

Результати формування актуального на сьогодні порівняльного списку найщасливіших країн опубліковані 14 березня 2019 року в доповіді ООН про світове щастя. Благополуччя власного населення оцінювалося в 156-ти країнах світу, а у 117-ти країн проаналізували рівень щастя іммігрантів. Результуючий оціночний індекс розташували в діапазоні від 0 до 10.

Лідирує в рейтингу Фінляндія (7,632). В аутсайдерах Бурунді (2,905).

Найбільший стрибок здійснений Того – країна піднялася на 17 пунктів з займаної в минулому році останньої позиції.

Сильніше за всіх звалилася вниз Венесуела, значення індексу у якій знизилося більш ніж на 2,2 одиниці.

Такі держави, як Данія, Швейцарія, Норвегія і Фінляндія останні кілька років просто роблять рокіровку в займаних ними перших позиціях.

У топ-10 стабільно входять Ісландія, Нідерланди, Швеція, а також Канада, Нова Зеландія і Австралія.

Серед регіонів пострадянського простору найкраще справи йдуть в Узбекистані – він знаходиться на 44 другому рядку рейтингу і випереджає Росію на 15 пунктів. Наступну за росіянами 60-ю позицію займає Казахстан. Білорусь на 73-му місці. Решта учасників співдружності незалежних держав, що називається, увійшли в сотню. Відзначилася Україна, яка зайняла 138-у позицію з 156-ти можливих.

Що стосується рівня щастя у росіян, то в світовому рейтингу похвалитися нам особливо нічим. З займаного в минулому році 49-го місця Росія опустилася на 59-е. При цьому, за даними Всеросійського телефонного опитування, проведеного ВЦИОМ 13-14 березня 2019 року, 80% росіян назвали себе щасливими.

У чому ж справа?  

Можливо, в тому, що є некоректність в застосовуваних вченими для визначення індексу щастя методиках. А може бути, в тому, як наші співгромадяни оцінюють своє відчуття щастя?

 

Ссылка на основную публикацию