Виробничий кооператив: права і обов’язки учасників

В сучасних економічних реаліях виробничникам-одинакам нелегко витримувати конкуренцію, тому вони об’єднуються в добровільні союзи для ведення спільної господарської діяльності. Виробничий кооператив, або артіль, – комерційна організація, учасники якої здійснюють свою діяльність на підставі статуту, платять паї і мають спільну відповідальність. Що ж являють собою ці спільноти і так чи вигідна така кооперація – питання, відповіді на які вимагають докладного розгляду.

Що таке виробничий кооператив

Свій розвиток артілі отримали понад півтори століття тому. Основною їх метою є об’єднання капіталів і осіб для отримання прибутку від виробничої (і не тільки) діяльності. Судячи з досвіду різних держав, кооперативи мають перевагу перед державними підприємствами, оскільки формують їх особи, для яких першочерговим є рівноправність, як у виробничому, так і фінансовому аспектах. Члени артілі зацікавлені провести якомога більше товарів або послуг і справедливо поділити отриманий прибуток.

Не варто забувати про існуючі ризики для кооперативів. По-перше, це залучення інвестицій. Забезпечувати їх приплив для артілей вкрай складно, тому бізнес там тримається на прийомі пайових внесків і отриманої виручки від діяльності. Існує великий ризик фінансового плану, так як для отримання прибутку необхідні ринки збуту продукції, тому важливо зайняти правильне місце в економіці країни регіону, де ефективність ведення бізнесу буде максимально вигідною.

цілі створення

На думку деяких теоретиків, метою кооперативу не є отримання прибутку, але, як видно з практики, цей принцип якраз-то визнається основним лейтмотивом діяльності об’єднання. Артіль може вести будь-який бізнес, який не заборонений державою, однак для деяких видів необхідно отримання ліцензії або спеціального дозволу з боку держорганів. Працювати організаціям дозволяється за будь-якій системі оподаткування. Ознайомтеся з онлайн-сервісом Оподаткування ССО (реєстрація, перехід на ССО).

ФЗ про виробничі кооперативи

У далекому 1996 році в України був прийнятий федеральний закон про артілях, який проголошував їх за статусом юридичною особою, діє на підставі Конституції та Цивільного кодексу. Там прописані питання організації і державної реєстрації об’єднань, права та обов’язки всіх членів. Приділено увагу трудових відносин та особливості припинення членства.

Окремі глави присвячені майну кооперативу і питань, пов’язаних з управлінським апаратом. Розглянуто відносини всередині органу, і взаємодія спільноти з державними органами. Не залишилися без огляду проблеми реорганізації та ліквідації. Таким способом було законодавчо закріплено правове становище виробничих кооперативів.

Особливості правового становища сільськогосподарських кооперативів

Об’єднання осіб, створене з метою спільного виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, обслуговування фермерських господарств, є сільськогосподарським кооперативом. Правове становище таких артілей регулює Цивільний кодекс і Закон «Про сільськогосподарську кооперацію». Нормативний акт зазнав багато змін, викликавши великі дискусії під час прийняття, але конкретизував як саме поняття сільгоспкооперацію, так і організаційно-правові форми СПК.

ознаки кооперативу

Артілі мають ряд особливостей, які допомагають відрізнити виробничий кооператив від інших юридичних утворень. Головною є участь в організації на засадах членства, причому кожен громадянин вносить пайові внески і має право голосу на загальних зборах. Учасники артілі отримують прибуток в залежності від власного трудового участі. Ще одна характерна риса – пайовиками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Діяльність всередині організації здійснюється особистими силами, а не шляхом залучення працівників з боку.

Участь у виробничій діяльності

Оскільки членство в кооперативі грунтується на пайових внесках, то існує можливість участі в артілі без здійснення трудової діяльно. Тоді кількість таких пайовиків не може перевищувати 25% від загального числа членів. Хоч трудова діяльність всередині колективу грунтується на особистій участі, законодавством не забороняється залучення найманих працівників, чисельність яких обмежується 30% від усієї кількості представників.

Всі члени колективу, які беруть участь у трудовій діяльності, і наймані працівники мають обов’язкове соціальне і медичне страхування, стаж їх роботи відбивається в трудовій книжці, при необхідності на будь-якого може бути складена характеристика. Учасники виробничого кооперативу можуть піддаватися дисциплінарним стягненням, аж до припинення повноважень. Окремі норми визначаються для жінок в період вагітності і осіб, які не досягли 18-річного віку.

Субсидіарну відповідальність за боргами

Відповідно до законодавства всі члени колективу несуть субсидіарну, тобто додаткову відповідальність. Величина її відображена в статуті артілі, однак вона не може бути менше 5% від паю учасника. З іншого боку, колектив не відповідає по заборгованостях його членів. Якщо в виробничий кооператив вступає нове обличчя, на нього поширюється вся до цього моменту наявна відповідальність, яку він зобов’язаний виконати.

Після підбиття підсумків господарської діяльності члени артілі зобов’язані розрахуватися по заборгованостях, що утворився в процесі ведення господарської діяльності. Невиконання обов’язку може спричинити судовий розгляд, яке здатне стати причиною ліквідації кооперативу. Всі члени несуть відповідальність за боргами підприємства своїм особистим майном. Збитки, понесені організацією через одного пайовика, покриваються шляхом стягнення коштів з паю цього члена.

Один учасник – один голос

Величина внеску кожного пайовика артілі може відрізнятися, але на загальних зборах кожен має один голос незалежно від кількості внесених коштів. Наймані працівники цього права позбавлені – вони не беруть участі в управлінні кооперативом. Варто відзначити, що установчий документ організації може по-іншому розподіляти голоси учасників, але, судячи з практики, таке буває вкрай рідко.

Число членів виробничого кооперативу

Закон не обмежує будь-яким чином максимальне число пайовиків, що входять в виробничий кооператив, однак там чітко прописано, що мінімальна кількість учасників не може бути менше п’яти. Всі вони вносять пайовий внесок і беруть участь в управлінні артіллю. Кількість пайовиків, які входять в колектив, але не займаються трудовою діяльністю неї повинно перевищувати чверті від усіх членів.

Хто може бути учасником

Увійти до складу виробничого навчання можуть люди, що відповідають деяким критеріям. По-перше, вони повинні внести пайовий внесок і бути старше 16 років. Громадянство тут не має значення. Це можуть бути люди як з російським, так і іноземним паспортом, а також особи без громадянства. Юридичні особи, зареєстровані в ЕГРЮЛ, в особі свого представника теж можуть стати учасниками.

Якщо людина, що входить у виробничий кооператив на умовах пайовика, помер, тоді його спадкоємці можуть зайняти місце, що звільнилося. Однак статут може обумовлювати і інші можливості. Наприклад, артіль може здійснювати передачу частки покійного в колективі шляхом виплати спадкоємцям повної вартості паю, покладеної йому зарплати і інших компенсацій.

Як формується капітал і майно

Кожна людина, що бажає стати учасником артілі, зобов’язаний внести пай, розмір якого закріплений в статуті. Частина, точніше 10% від загальної суми необхідно сплатити до моменту державної реєстрації артілі, що залишилася ж частина вноситься протягом першого року існування організації. Як внесок можуть бути не тільки грошові кошти, але цінні папери (акції, облігації та ін.), Майнові права, власність, земельні ділянки тощо.

Весь статутний капітал виробничого кооперативу пайовий фонд за рахунок внесків учасників повинен бути сформований протягом першого року після держреєстрації артілі. За порушення виконання своїх зобов’язань по внесках пайовики несуть відповідальність згідно із статутом. Сам же пайовий фонд є мінімальним розміром майна колективу. Якщо після другого і наступних років цей показник знижується, збори пайовиків зобов’язана сповістити про це згідно з установленим порядком.

Що таке неподільний фонд

Згідно з рішенням членів виробничого об’єднання можуть утворюватися різного роду фонди. Про це обов’язково вказується в статутних документах. Так може бути організований і неподільний фонд, куди входить частина майна кооперативу. Для його освіти збирається загальні збори, підсумком якого повинно стати 100% схвалення всіх пайовиків. Майно, ведуча до неподільного фонду, не включається до паї пайовиків, а кошти з нього не можуть бути стягнуті при боргах організації.

Розміри пайового фонду

Точний розмір пайового фонду обмовляється майбутніми членами виробничого колективу. Утворюється він шляхом внесення пайових внесків, при оцінці яких враховуються ще й сформовані ціни на ринку. Нові члени артілі сплачують ту суму, яка відображена в статуті, якщо пайовиками не прийнято іншого рішення. За законодавством пайовий внесок не повинен перевищувати 250 мінімальних розмірів оплати праці. В іншому випадку повинна бути призначена незалежна оцінка.

Установчі документи виробничого кооперативу

Установчим документом артілі є статут, який приймається на загальних зборах пайовиків. Текст документа може містити різну кількість даних, необхідних для діяльності кооперативу. Серед основних відомостей там відображаються найменування організації і місцезнаходження, дані про пайові внески і їх розподілі, трудових та інших відносинах в колективі розподілі прибутку, відповідальності пайовиків та ін.

Органи управління

Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління артілі. Якщо число пайовиків понад 50, допускається створення наглядової ради. Виконавчі органи складаються з голови і членів правління. Займати посади в наглядовій раді, правлінні та бути головою можуть виключно члени артілі, причому одна людина не може виконувати функції голови і займати посади в кожному з них одночасно. У кооперативі може бути створена ревізійна комісія, якій контролюється діяльність управлінських органів.

Прийняття рішень і розподіл прибутку

Рішення з усіх питань в колективі вирішується на загальних зборах, причому для прийняття певних рішень ніжно певну кількість голосів. Так, наприклад, для перетворення кооперативу в господарське товариство або суспільство необхідна згода всіх учасників, а ось для дисциплінарного стягнення вистачить двох третин від усієї кількості.

Механізм розподілу прибутку між пайовиками організації проста – пропорційно їх участі у трудовій діяльності та пайовим внеском. Якщо учасник не приймає участі у трудовій діяльності, він отримує винагороду в залежності від пайового внеску. Важливо розуміти, що розподіляється не більше 50% отриманого прибутку, що залишилася після сплати всіх податків, зборів і відрахувань. Якщо на те є згода всіх пайовиків, частина прибутку може розподілятися між найманими працівниками.

Вихід з виробничого кооперативу

Покинути артіль пайовик може самостійно або за рішенням загальних зборів. При виході за власним бажанням громадянин повинен повідомити про це за 2 тижні. Після цього йому буде виплачена належна йому частка паю грошима або у вигляді майна. Якщо після виключення учасника колективу у нього залишилася заборгованість перед кооперативом, він обов’язково повинен її погасити, інакше стягнення може бути вироблено через суд.

Відео

Ссылка на основную публикацию